TRAJNIME

HCE  ofron trajnim Teoriko – Praktik në fushen  e  aksidenteve rrugore.

“ANALIZA DHE RINDERTIMI I AKSIDENTEVE RRUGORE”

AHCE ka marre pjese ne trajnimin e mbajtur ne Orlando, Florida, USA, me Qeshor 2021 “Symposium on Traffic Safety”, me këto tematika trajnimi:

Keni përfunduar studimet për Inxhinieri Mekanike?

Apliko tani për këtë trajnim! 

Formular Aplikimi

Pas plotësimit të formularit, ju do merrni një njoftim nga stafi ynë për më tepër informacion rreth trajnimeve.

APLIKIM PER TRAJNIMIN