Rreth Nesh

  Kush jemi ne!

  AH Consulting Engineers shpk është një kompani e përbërë nga grup inxhinierësh të kualifikuar brenda dhe jashtë vendit në fushën Mekanike, Elektrike, Ndërtimit, Mjedisit, Hidroteknike, Naftës & Gazit, Gjeodezisë, Gjeologjisë dhe Minierave, Arkitekturës, Urbanistikës, Teknologjisë së Informacionit (IT) dhe më gjerë.

  AHCE ofron ekspertizë në fushën e aksidenteve rrugore, ekspertizë në aksidentet në punë në të gjitha fushat e saj (civile, mekanike, elektrike, etj.), ekspertizë në fushën e naftës dhe të gazit, ekspertize teknike mbi zjarret e rëna, ekspertizë në aksidentet e shkaktuara nga energjia elektrike.

  AHCE ofron konsulencë inxhinierike në vlerësimin e makinerive, pajisjeve dhe linjave teknologjike dhe pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme.

  AHCE ofron trajnime teoriko-praktike dhe certifikim personeli në fushën e aksidenteve rrugore.

  Shërbimet tona

  Fushat në të cilat operojmë

  Ekspertize autoteknike në të gjitha kategoritë e saj, analiza dhe rindërtimi i aksidenteve rrugore.

  Ekspertize teknike për zjarret e rëna, pajisje elektronike për detektimin e lendeve djegëse.

  Ekspertizë teknike për aksidentet në punë në të gjitha fushat e saj (civile, mekanike, elektrike, etj.). Ekspertizë në fushën e naftës dhe të gazit. Ekspertizë në vlerësimin e makinerive, pajisjeve dhe linjave teknologjike dhe pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme…

  Konsulencë teknike për sigurinë dhe shëndetin në punë (hartimi dokumentacionit te plote, trajnim, instruktim, vlerësim rreziku etj.)
  Studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave të çdo lloji dhe trajnim
  Auditim energjie për ndërtesa dhe procese….

  Trajnim teorik / praktik dhe certifikim personeli në fushën e aksidenteve rrugore…

  Abonohu per te marre njoftime!