Ekspertiza

AH CONSULTING  ofron ekspertize autoteknike në të gjitha kategoritë e saj, analiza dhe rindërtimi i aksidenteve rrugore automjet – automjet, automjet – këmbësor/biçikletë, etj. Modelimi i aksidenteve rrugore në 3D me atë të programit kompjuterik PC Crash 13.1, Licence No.18250/2021. Përcaktimi i shpejtësisë së mjeteve me anë të pajisjes EDR (Event Data Recorder). Ndërtimi i vendit te ngjarjes 3D me pajisjen Drone (Mavic Pro-2), etj..

Ekspertize teknike për zjarret e rëna, pajisje elektronike për detektimin e lendeve djegëse.
Ekspertizë teknike për aksidentet në punë në të gjitha fushat e saj (civile, mekanike, elektrike, etj.). Ekspertizë në fushën e naftës dhe të gazit. Ekspertizë në vlerësimin e makinerive, pajisjeve dhe linjave teknologjike dhe pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme.

Doni të mesoni më shumë rreth ekspertizave tona?