OFRON TRAJNIM TEORIKO – PRAKTIK

në fushën e aksidenteve rrugore

"ANALIZA DHE RINDERTIMI
I AKSIDENTEVE RRUGORE"

Kursi ka një kohëzgjatje 1 vjeçare dhe do të kryhet nga ekspertë vendas dhe të huaj.

Permbajtja e kursit

Moduli I

Ndertimi i vendit te ndodhjes se ngjarjes, skica e vendit te ngjarjes 2D, me ane te programit AutoCAD 2D, Virtual Crash dhe PC Crash dhe ndertimi i vendit te ngjarjes 2D dhe 3D me pajisje Drone.

Moduli II

Analiza e fakteve, provave, gjurmeve,  te lena ne vendin e ndodhjes se ngjarjes nga perdoruesit e rruges te perfshire ne aksident, si dhe analiza e demtimit te mjeteve.

Moduli III

Metoda shkencore per percaktimin e shpejetesise se levizjes se mjeteve, ne menyre analitike dhe kompjuterike (programet Virtual Crash dhe PC Crash). 

Moduli IV

Rindertimi i aksidenteve rrugore, mjet – kembesor/biciklete, ne menyre analitike dhe kompjuterike. Analiza teknike e shmangies se aksidentit. Aspektet teknike të biomekanikes.

Moduli V

Rindertimi i aksidenteve rrugore, automjet – automjet, ne menyre analitike dhe kompjuterike (programet Virtual Crash dhe PC Crash).

Moduli VI

Raste konkrete të modelimit të aksidenteve me ane programeve Virtual Crash dhe PC Crash.

Moduli VII

Percaktimi i shpejtesise se mjeteve me ane te pajisjes EDR (Event Data Recorder).

Moduli VIII

Kodi Rrugor,  Rregullore ne zbatim te tij, Manuali i sinjalizimit rrugor si dhe Rregullore Teknike te Projektimit dhe Ndertimit te Rrugeve.

Moduli IX

Hartimi i akteve te ekspertizave raste konkrete studimore, Automjet – Automjet, Automjet – Kembesor, etj…

deshironi te merrni pjese ne kete trajnim?

REGJISTROHU TANI!

Kontaktoni per te marre me teper informacione ose per t’u regjistruar ne kete trajnim.

+355 04 224 5469

Kontaktoni ne nr e telefonit

info@ahce.al

Kontaktoni ne adresen e mailit